Usługi

Zajmujemy się:

  • projektowaniem terenów zielonych
  • renowacją zaniedbanej szaty roślinnej
  • wykonywaniem kompozycji wodnych (stawów, strumieni, oczek, kaskad itp.)
  • zakładaniem i renowacją trawników
  • projektowaniem i zakładaniem systemów nawadniania
  • nawierzchnie ogrodowe (kamień, drewno)
  • architekturą ogrodową
  • oświetlenie ogrodu
  • odwodnienia
  • pielęgnacją ogrodu (serwis całoroczny).